České skloňování / The czech declensions (v. 0.97f)


Životné skloňování:     Změna rodu:

Rod:
1. nominativ (Kdo/co?)
2. genitiv (Bez koho/čeho?)
3. dativ (Ke komu/čemu?)
4. akuzativ (Koho/co?)
5. vokativ (oslovení)
6. lokál (O kom/o čem?)
7. instrumentál (S kým/čím?)

O verzi 0.97f

Tato verze dokáže skloňovat i jednoduchá sousloví, jako např. "anaerobní bakterie", "čtyřdobý spalovací motor", nebo "moje slovo", byly odstraněny některé chyby. Nefungují sousloví obsahující druhý pád, spojky a příslovce. Převážná většina slov se vyskloňuje spisovně, případy kdy se vygeneruje nepřesný (hovorový, málo frekventovaný) nebo dokonce nesprávný tvar jsou přesto dosud četné. U slov mužského rodu by bylo obtížné bez poměrně rozsáhlého slovníku rozlišit, zda se má použít životné nebo neživotné skloňování (někdy to také závisí na kontextu), proto je zde potřebný zásah uživatele. Kromě životného a neživotného skloňování by v některých případech bylo třeba rozlišit osobní a neosobní skloňování. Ve verzi 0.97 byla opravena některá nedořešená slova, uživateli byla dána možnost vynutit si změnu rodu, což může být užitečné např. při pokusu o skloňování příjmení. V takovém případě se však zvyšuje pravděpodobnost chyb nebo nepřesností.

AUTOR NEDÁVÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU ŽE SKLOŇOVÁNÍ JE BEZ CHYB. AUTOR NENESE ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ PROBLÉMY. Řečeno slovy Stopařova průvodce po galaxii: Berte a vychutnávejte ;)

Pro případ, že by někdo chtěl využívat ve svých softwarových produktech kód z této stránky, dávám jej od března 2009 k bezplatnému použití pod licencí LGPL v2.1. Chráněnou částí je zde především pole vzorů pro skloňování. Kód této stránky - i když není kdovíjak dlouhý - nevznikl za den ani za dva, ale spíše za několik týdnů. Jinými slovy, tento kód nebyl psán pro zisk - zdarma jej dostáváte, pokud jej chcete používat a modifikovat, zdarma jej předávejte dál.

Návod k použití

Zadává se podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno v prvním pádě jednotného čísla, nebo číslovka. U pomnožných jmen (např. boty) se zadává první pád množného čísla. Po stisku tlačítka dojde k vyskloňování slova. Rod slova je rozeznán automaticky, nezadává se. Pouze u jmen mužského rodu je třeba zadat, zda se jedná o jméno životné nebo neživotné (což by nemělo být ani pro cizince velkým problémem).

Větší skupinou slov, kde můžete narazit na problémy jsou vlastní jména (jména z českého kalendáře snad budou časem zpracována), rovněž nejsou zatím řešena např. jména měst, vesnic, řek a hor jak v Čechách, tak po celém světě.

Pro ostatní výjimky o kterých vím a které jsem nestihl zatím zpracovat byl vytvořen seznam nedořešených slov, takže v některých případech program zahlásí, že to neumí (problematických slov je jistě více - když v lese uvidíte jedno zvíře tak jich je někde dalších 10 :-) ).

Pokud chcete tuto stránku používat off-line, je to možné. Bohužel, vzhledem k tomu, že kód této stránky je založen na java-scriptu, bude při offline provozu hlásit prohlížeč bezpečnostní varování, i když tato stránka neobsahuje žádný škodlivý kód.

Kód skloňování v PHP

Nedávno mi přišla od Tomáše Režnara předělávka výkonného javascriptu této stránky do PHP. Pravděpodobně jde o verzi 0.97e. Nezkoušel jsem to, ale zřejmě bude funkční. Protože pan Režnar nabídl možnost zde svůj kód zveřejnit, tak jej zde s díky dávám:
 • sklonovani-php.zip

  Odkazy

  Jistě mnohem spolehlivěji než zdejší heuristický skript skloňuje "internetová jazyková příručka" pro jazyk český. Funguje na základě slovníku, takže nevyskloňujete novotvary (což zas tak nevadí). Taky to není žádný "opensource" takže si kód nestáhnete k offline použití nebo pro svoje "bastlení" ...
 • http://prirucka.ujc.cas.cz

  Známé problémy

  Při životném skloňování se dává přednost osobnímu skloňování před neosobním. Například "slonové" místo "sloni", atp. Je možné, že v příští verzi (pokud bude vytvořena) bude tento problém vyřešen.

  Známá nedořešená slova:

  Program má dosud daleko k dokonalosti, stále je možné narazit na nesprávně vyskloňovaná slova, mohly rovněž uniknout výjimky typické např. pro krátká slova. Může být problém se skloňováním křestních jmen nebo příjmení.
  (c) 2004-2014 [pteryx.net]